Μέθοδος Demaree

Η μέθοδος Demaree με τις παραλλαγές της, μπορεί να εφαρμοσθεί είτε για αποφυγή της σμηνουργίας, είτε για ανάπτυξη του μελισσοκομίου, είτε για αύξηση της παραγωγής σε μέλι.
Ας δούμε όμως την κεντρική ιδέα της μεθόδου. Εδώ αφού έχουμε ένα δυνατό 10άρι μελίσσι, βρίσκουμε τη βασίλισσα του και μαζί με το πλαίσιο που βρίσκεται η βασίλισσα την βάζουμε σε μια άλλη κυψέλη, βάζουμε ένα πλαίσιο με γύρη, μέλι στη νέα κυψέλη, και τη γεμίζουμε με άλλα οκτώ κτισμένα ή άκτιστα πλαίσια.
Βάζουμε πάνω από τη νέα κυψέλη ένα βασιλικό διάφραγμα, και από πάνω της βάζουμε την αρχική κυψέλη, αφού της προσθέσουμε και δυό ακόμα πλαίσια κτισμένα ή άκτιστα που λείπουνε.
Οι ενέργειες αυτές γίνονται κάποιο χρονικό διάστημα πριν τη περίοδο της (α) σμηνουργίας, (β) της ανθοφορίας στόχος.
Αν υποθέσουμε ότι η ανθοφορία μας στόχος είναι το θυμάρι, αλλά πριν απ’ αυτό υπάρχει κι άλλη δευτερεύουσα ανθοφορία, κατά τη διάρκεια της οποίας ξεκινά και η περίοδος σμηνουργίας και ότι η βασίλισσα είναι μέχρι 2 ετών, τότε κάνοντας αυτή την τροποποίηση στην κυψέλη, εξασφαλίζουμε τη μή σμηνουργία, την άνεση χώρου στη βασίλισσα για γέννα και τη δημιουργία στον πάνω όροφο μιας σημαντικής τροφαποθήκης.
Ο χρόνος που θα εφαρμοστεί η μέθοδος είναι σημαντικός, αφού το μελίσσι πρέπει να είναι δυνατό (5-7 γόνους) και να υπάρχει καλή ανθοφορία ειδικά σε γύρη. Έτσι η βασίλισσα θα ασχοληθεί με τον κάτω όροφο, οι γόνοι πάνω θα εκκολάπτονται και θα αδειάζουν για να γίνουν αποθήκες μελιού, ενώ κάτω θα συνεχίσει τη γέννα της η βασίλισσα με άνεση χώρου. Εδώ πρέπει να πω ότι όσο περισσότερα άκτιστα πλαίσια βάλουμε στον κάτω όροφο, στη βασίλισσα, τόσο βοηθά η τροφοδοσία με σιρόπι ώστε να κτίζουν, ειδικά ανη ανθοφορία στόχος είναι κοντά.
Σημαντικό είναι όταν εφαρμόσουμε τη μέθοδο, μετά από πέντε μέρες να επιθεωρήσουμε για βασιλικά κελιά στον πάνω όροφο και να τα χαλάσουμε ή να περιμένουμε να τα αξιοποιήσουμε, για ανάπτυξη!
Σε δεκάρι μελίσσι με 6-7 γόνους, σηκώνουμε όροφο και αφήνουμε στον κάτω όροφο τη βασίλισσα πάνω σε 1 πλαίσιο με ανοικτό γόνο και με 9 άκτιστα ή/και κτισμένα πλαίσια. (σχήμα 1).

Σελίδα 1

Με τον τρόπο αυτό δίνουμε χώρο στη βασίλισσα να γεννά με την καθυστέρηση που μας προσφέρουν τα άκτιστα πλαίσια. Στον πάνω όροφο γεννιούνται νέες μέλισσες, ενώ τα κελιά ελευθερώνονται για μέλι και γύρη. Όπως αναφέρω και πιο πάνω, η μέθοδος μας δίνει τη δυνατότητα να καθυστερήσουμε την ανάπτυξη του μελισσιού για να έχουμε πολλές εργάτριες συλλέκτριες στην ανθοφορία στόχο, να αποφύγουμε τη σμηνουργία, αλλά και να κάνουμε αύξηση του μελισσοκομείου μας με δημιουργία νέας βασίλισσας στον πάνω όροφο. Σημαντικό είναι να υπάρχει δυνατότητα να πετούν οι κηφήνες που εκκολάπτονται στον πάνω όροφο, δημιουργώντας μιαν είσοδο σ’ αυτόν. Μετά από 5 μέρες επιθεωρούμε τον πάνω όροφο για δημιουργία βασιλοκελιών και τα αφαιρούμε για αποφυγή σμηνουργίας.

Σε διώροφο μελίσσι με 10 πλαίσια σε κάθε όροφο, 14 και πάνω πλαίσια πληθυσμό και 9 τουλάχιστον πλαίσια με γόνο, εφαρμόζουμε και τρίτο όροφο, όπως δείχνει το σχήμα 2.

Σελίδα 2

Αν θέλουμε να ανανεώσουμε τη βασίλισσα ή να φτιάξουμε κυψέλη με δυό συνεργαζόμενες βασίλισσες, τότε στο σχήμα 2, ο κάτω όροφος έχει τη μάνα και πλαίσια (10.7.1), ο μεσαίος (10.0.0) δηλαδή δέκα άκτιστα ή κτισμένα κενά πλαίσια και ο πάνω όροφος έχει (10.10.8) πλαίσια. Παρεμβάλλοντας τον μεσαίο με κενά πλαίσια όροφο, οι φερομόνες της βασίλισσας δεν επηρεάζουν τις μέλισσες του πάνω ορόφου που αισθάνονται ορφανές και κτίζουν βασιλοκελιά. Προσοχή και πάλι στην ύπαρξη εισόδου πάνω, και στην ύπαρξη γόνου κατάλληλης ηλικίας για παραγωγή βασίλισσας.

Σε κάθε περίπτωση ο μελισσοκόμος πρέπει να υπολογίζει ότι η εργάτρια μέλισσα εκκολάπτεται 21 μέρες από την τοποθέτηση του αυγού στο κελί. Στη συνέχεια 14 περίπου μέρες εργάζεται στην κυψέλη (σύνολο 5 εβδομάδες) και μετά γίνεται συλλέκτρια. Άρα οι μέλισσες που θα γεννηθούν 10-14 περίπου μέρες πριν την έναρξη της ανθοφορίας στόχου, θα είναι αυτές που θα προσφέρουν στην συγκομιδή.

ΑΡΧΗ